+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

MS Excel dla HR – poziom II

Kategoria:

*Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Czas trwania 2 dni

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności analizowania i obróbki danych personalnych w programie MS Excel. Podczas szkolenia poznamy funkcje dat, które pozwolą na analizę innych, trudniejszych tematów oraz użyjemy funkcji poznanych podczas pierwszej części szkolenia (MS Excel w pracy działu HR) do analizy bardziej złożonych zagadnień, jak choćby tworzenie budżetu na nagrody jubileuszowe. Nauczymy się też przygotowywać i zabezpieczać arkusze poufne oraz, we współpracy z Wordem, automatyzować tworzenie pism dla pracowników.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych/kadr oraz do osób zajmujących się analizą danych osobowych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas pierwszej części szkolenia: MS Excel w pracy działu HR.

Program

1. Operacje na datach i czasie
• Tworzenie własnych formatów dat i czasu
• Zamiana dat zapisanych niepoprawnie na prawidłowe daty
• Wykorzystanie funkcji logicznych i funkcji dat do obliczania terminów np. kończących się umów, okresów wypowiedzenia

2. Wykorzystanie Excela do analizy danych
• Analiza absencji (listy obecności) przy użyciu funkcji statystycznych: (m. in. SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI)
• Tworzenie budżetu na nagrody jubileuszowe
• Funkcje logiczne w obliczaniu wskaźnika rotacji pracowników
• Konsolidacja danych z wielu plików

3. Ochrona i sprawdzanie poprawności danych
• Ochrona pliku, skoroszytu i arkusza (ograniczenie edycji przez użytkownika, ochrona formuł arkusza)
• Wymuszanie na użytkowniku wprowadzania odpowiednich danych (np. tylko określone wartości wybierane z listy rozwijanej, data w prawidłowym formacie)

4. Wizualizacja danych
• Liczba zatrudnionych pracowników w miesiącu

5. Tworzenie narzędzi dla pracowników
• Tworzenie formularzy elektronicznych z użyciem formantów (np. checkbox)
• Korespondencja seryjna w MS Word (opcjonalnie)

6. Skróty klawiszowe ułatwiające pracę w arkuszu

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.