+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania i zarządzania planem na wypadek awarii systemów IT zgodnie z ISO 24762 – CTS_ZARZ_7

Adresaci szkolenia

Każdy zainteresowany tematem, bez względu na stanowisko i branżę
Korzyści z udziału w tym projekcie.
› Zapoznanie się z wymaganiami standardu ISO 24762
› Umiejętność powiązania planów odtworzeniowych z innymi systemami zarządzania funkcjonującymi w organizacji
› Umiejętność identyfikowania potencjalnych zagrożeń, które mogą spowodować znaczący wpływ na działania organizacji, wraz z określeniem powiązanych rodzajów ryzyka

Krótki opis

Szkolenie wskaże uczestnikom wymagania i dobre praktyki, które powinny być wdrożone i wykorzystywane w Organizacji na wypadek wystąpienia awarii systemów informatycznych oraz konieczności ich odtworzenia. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat odniesień procedur odtwarzania systemów IT z procedurami zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji.

Program

• Wprowadzenie do tematu
– Omówienie wymagań normy
– Wyjaśnienie podstawowych definicji
• Omówienie wdrożenia, testowania i realizacji poszczególnych elementów przywracania stanu sprzed katastrofy, w szczególności: wdrażania, funkcjonowania, monitorowania i utrzymywania niezbędnych zasobów i usług koniecznych do przywrócenia stanu sprzed katastrofy (np. wdrożenie systemu informowania pracowników o zagrożeniu lub wymaganie o możliwości ręcznego otwierania drzwi elektronicznych od wewnątrz)
• Omówienie mechanizmów przywrócenia stanu sprzed awarii systemów teleinformacyjnych organizacji
• Wymagania dla dostawców usług związanych z przywracaniem po katastrofie
• Omówienie wyboru centrum awaryjnego (uwzględnianie takich czynników jak stabilność organizacji, dobra infrastruktura) i wymagań w stosunku do organizacji oferujących tego typu usługi

Metodologia

Każde z podanych zagadnień omawiane jest w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następuje część praktyczna w formie ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia składają się na spójny projekt a grupa szkoleniowa wypracuje narzędzia do zastosowania w praktyce.
Szkolenie jest realizowane w formule warsztatowej, angażując w równym stopniu każdego uczestnika. W czasie szkolenia, będziemy tworzyć narzędzia dla Uczestników.

Prowadzący

Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®). Odpowiada za obszar usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania (BCM), zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuje się od ponad 10 lat, pracuje dla Klientów z sektora publicznego, finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego.
Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution – organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania. Instytut skupia profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.
Były Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (Business Continuity Management) przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych.
Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.
Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.
Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskich Kongresów Zarządzania Ciągłością Działania.
W obszarze zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji, komunikacji kryzysowej oraz planów ciągłości działania pracował m.in. dla: Energa S.A., Energa Operator S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., GASPOL S.A., TU Aegon Polska S.A., Stock Polska S.A., Medicover Sp. z o.o., Bank BGŻ S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., PWPW S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Kredyt Bank S.A., Grupa BRE Bank S.A., BGŻ S.A., RWE S.A., BOŚ Bank S.A., Bank Spółdzielczy w Kielcach S.A., Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” S.A., Beskidzki Bank Spółdzielczy S.A.