+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

(Nie)zwykła komunikacja – kompetencja teraźniejszości i przyszłości

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w podziale na 2 lub 3 sesje.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom pracującym on-line,
• Liderom zespołów, kierownictwu,
• Trenerom, prezenterom i handlowcom,
• Doradcom i audytorom

Cel szkolenia

Przygotowanie osób do skutecznej komunikacji w szczególności przy użyciu elektronicznych form komunikacji on-line i wykorzystaniu zalet takiego rozwiązania.

• Przygotowanie mówcy w sposób zapewniający zwięzłą, rzeczową wypowiedź, która będzie doceniana przez odbiorców,
• Zaznajomienie uczestników z najlepszymi technikami używanymi przez mówców z uwzględnieniem specyfiki pracy poprzez media elektroniczne,
• Przygotowanie do roli osoby efektywnie komunikującej się z zespołem, grupą,
• Przekazanie niezbędnej wiedzy i wzmocnienie roli mówcy, poprzez techniki i ćwiczenia przemawiania i specyfikę elektronicznych kanałów wymiany informacji,
• Zbudowanie i przećwiczenie narzędzi komunikacji, szczególnie związanej z e-komunikacją,
• Omówienie i przećwiczenie korzyści z wykorzystania tego rodzaju komunikacji,
• Przedstawienie elementów i wymiarów, o których warto pamiętać by płynnie komunikować się online.

Program

• Przedstawienie najlepszych praktyk w komunikacji
• Charakterystyka i sposoby wykorzystania zalet komunikacji on-line,
• Zasady przemawiania
• Zarządzanie przestrzenią mówcy i słuchacza
• Planowanie i projektowanie wystąpień
• Zarządzanie jakością komunikacji

Metodyka

Liczne warsztaty pozwalające na praktyczne przećwiczenie omawianych zagadnień
Szkolenie obejmuje wykład i dyskusję oraz ćwiczenia ułatwiającą zrozumienie materiału z zachowaniem zasad zaangażowania uczestników (elementy wykładowe przeplatane zadaniami i ćwiczeniami)
Ćwiczenia on-line pod okiem trenerów, zawierające ocenę i podsumowanie.

Korzyści dla uczestników

• usprawnienie procesu komunikacji,
• zbudowanie pewności siebie, swoich zalet i świadome ich wykorzystanie w roli przemawiającego,
• wzmocnienie roli lidera, osoby prowadzącej i przekazującej wartości odbiorcom,
• zbudowanie umiejętności formowania ustrukturyzowanej wypowiedzi ukierunkowanej na wartości odbiorców,
• panowanie nad grupą słuchaczy,
• zaznajomienie się ze swoimi mocnymi stronami, swoim modelem przemawiania i praktyczne wykorzystanie tego do budowania wartościowych przekazów informacji.

Informacje organizacyjne

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Elektroniczne, autorskie, materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia CTS
• dostęp do platformy do komunikacji audio, wideo w czasie realizacji szkolenia.

Każda zgłoszona na szkolenie osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Włączona kamera nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, ale korzystanie z kamery jest niezbędne, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.