+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO/IEC 27005 Foundation – Podstawy ISO/IEC 27005

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji.
Osoby starające się zdobyć wiedzę na temat głównych procesów zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji.
Osoby zainteresowane karierą w zarządzaniu ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie ISO / IEC 27005 – PECB ISO/IEC 27005 Foundation – umożliwia poznanie podstawowych elementów zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa informatycznego zgodnie z ISO / IEC 27005. Podczas tego kursu uczestnicy poznają koncepcje i modele Zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu i złożyć wniosek o certyfikat „PECB Certified ISO / IEC 27005 Foundation”. Certyfikat PECB potwierdza znajomość podstawowych metodologii, procesów i podejść do zarządzania.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim bez możliwości korzystania z materiałów szkoleniowych, własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Sesje wykładowe ilustrowane są praktycznymi pytaniami i przykładami.
Ćwiczenia praktyczne obejmują przykłady i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Program

• Zapoznanie się z koncepcjami zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO / IEC 27005
• Zrozumienie powiązań pomiędzy normą ISO / IEC 27005, a innymi standardami i ramami prawnymi
• Zapoznanie się z podejściami, metodami i technikami używanymi do zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do podstawowych koncepcji zarządzania ryzykiem związanych z bezpieczeństwem informacji przy użyciu ISO / IEC 27005

Dzień 2
Modele zarządzania bezpieczeństwem informacji i egzamin certyfikacyjny.

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
  • Uczestnicy powinni posiadać uprawnienia administratora na laptopach do instalacji aplikacji KATE niezbędnej do uruchomienia materiałów szkoleniowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim.
W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Egzamin jest zdawany on-line.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć szkolenia stacjonarne: Warszawa  ul. Grzybowska 56 Browary Warszawskie – siedziba CTS

Miejsce zajęć szkolenia on-line: MS TEAMS