+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

PSM1 Professional Scrum Master – Przygotowanie do certyfikacji Scrum PSM(I)

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Dla praktyków Scrum, osób chcących przejść transformacje na podejście zwinne oraz każdego, kto chce usystematyzować posiadaną wiedzę tak, aby  pracować ze Scrum i przygotować się do uzyskania certyfikatu Scrum.org – PSM I

Koszt egzaminu: 150$ (egzamin nie jest wliczony w cenę szkolenia)

Krótki opis

Kompleksowe  autorskie szkolenie 2 dniowe (ok. 16 godzin), zawiera teorie połączoną z wieloma zadaniami praktycznymi, warsztatami, ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania oraz pracy projektowej w zespołach.

Program

Dzień 1
• Przedstawienie różnic podejścia klasycznego i zwinnego
• Wstęp do Agile, ewolucja Scrum
• Scrum Framework
• Wizja projektu
• Rejestr produktowy (Product Backlog) a rejestr wdrożeniowy (Release Backlog)
• Kiedy wiemy, że coś jest zrobione?
• Proces estymacji (sesja planning poker)
• Ograniczenie czasowe w Scrum (time box)
• Planowanie iteracji (sprint planning) a rejestr zadań (Sprint Backlog)
• Podsumowanie pierwszego dnia
• Pytania i odpowiedzi

Dzień 2
• Modelowy zespół Scrum – role i odpowiedzialności
• Rola i wyzwania w pracy Scrum Mastera
• Zespoły dystrybuowanie geograficznie
• Monitorowanie przebiegu projektu
• Wyniki prac zespołu
• Nieustanne usprawnianie procesu
• Porządki w rejestrze produktowym (Backlog Refinement)
• Zmiany planów wydań
• Zwinne praktyki developerskie/ testowanie w Agile
• Pojęcie długu technicznego
• Scrum Scrumów
• Skalowanie Scrum
• Ścieżki certyfikacyjne
• Podsumowanie szkolenia (na życzenie mini test)
• Pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe – prezentacja autorska trenera,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący:  trener posiadający certyfikaty: Certified Agile Service Manager (CASM),  UX-PM level2, Professional Scrum Product Owner 1, ISTQB Agile Tester,  UX-PM Level 1, ISTQB Advanced Test Manager, Professional Scrum Master 1, ISTQB Foundation, IPMA level D, Certified Scrum Master

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe i egzamin są w języku angielskim.