+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Podstawy unified modeling language UML 2.0

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Godziny: 9:00-15:00

Krótki opis

Na Warsztatach Szkoleniowych omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Modele i architektura
• rola w procesie wytwarzania oprogramowania
• opracowanie wymagań na system informatyczny
• najlepsze praktyki
• najczęstsze błędy
2. Podstawowe diagramy UML
• Diagram przypadków użycia
• Diagram klas
• Diagram aktywności
• Diagram obiektów i stanów obiektów
• Diagram sekwencji
• Diagram komponentów
3. Modelowanie systemu informatycznego
• Modelowanie organizacji i kontekstu biznesowego.
• Modelowanie procesów.
• Modelowanie klas i obiektów
• Modelowanie przypadków użycia.

Program

Dzień pierwszy
1. Modelowanie oprogramowania
• Model
• Architektura systemu
• Rodzaje architektur
• Rola w procesie wytwarzania oprogramowania
• Opracowywanie wymagań na system informatyczny
• Najlepsze praktyki
• Najczęstsze błędy
2. Modelowanie oprogramowania – diagramy UML
• Wstęp do diagramów UML
• Diagram przypadków użycia
• Diagram przypadków użycia
• Diagram obiektów
• Diagram klas
• Diagram stanów

Dzień drugi
1. Modelowanie oprogramowania – diagramy UML c.d.
• Diagram aktywności
• Diagram sekwencji
• Diagram kooperacji
• Diagram komponentów
• Diagram wdrożenia
2. Modelowe oprogramowania – praktyka (1) – Warsztat
• Metoda modelowania procesów
• Założenia na proces dostarczony przez Klienta
3. Modelowe oprogramowania – praktyka (2) – Warsztat
• Diagram kontekstowy
• Diagram biznesowych przypadków użycia
• Diagram procesów
• Diagram komponentów
• Diagram aktywności
• Diagram systemowych przypadków użycia

Dzień trzeci
1. Modelowe oprogramowania – praktyka (2) – Warsztat c.d.
• Realizacje systemowych przypadków użycia
• Diagram obiektów biznesowych
• Diagram klas
• Diagram stanów
• Diagram sekwencji
• Diagram wdrożenia
2. Narzędzia do modelowania oprogramowania
• Enterprise Architect firmy Sparks
• Środowisko Eclipse-Topcased

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo MS TEAMS
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem  z kamerką i mikrofonem z dostępem do Internetu. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe – autorskie prezentacje
  • certyfikat CTS ukończenia szkolenia 

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy (szkolenia stacjonarne):

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, 
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe 
  • notatniki, długopisy,
  • certyfikat CTS ukończenia szkolenia 

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Miejsce zajęć szkoleń stacjonarnych: Warszawa  siedziba CTS