+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Trellix Data Loss Prevention Endpoint – MA4 (McAfee)

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów sieciowych i systemowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, audytorów.

Krótki opis

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania, implementowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów dotyczących Trellix Data Loss Prevention Endpoint .

Wymagania

Ukończone szkolenie MA2  – Trellix – ePolicy Orchestrator (ePO konsola zarządzająca) lub równoważna wiedza.

Program

 1. Zarządzanie produktem DLP (z wykorzystaniem konsoli EPO).
  • Instalacja, zarządzanie wersją produktu, wymagania instalacji
 2. Wstępna konfiguracja rozwiązania.
  • Aktywacja modułu
  • Zasoby dla plików Evidence oraz Whitelist
  • Konfiguracja modułów ochrony
 3. Polityki
  • Przypisywanie grup zasad (Rulset)
  • Zasady dziedziczenia
 4. Klasyfikacja
  • Zasady tworzenia i przypisywania klasyfikacji
  • Sposoby definiowania kontentu (regexp, słowniki, słowa kluczowe, proxymacja, danych, metadane i inne)
  • Klasyfikacja Aplication Base Taging
  • Klasyfikacja Content Base Taging
 5. Polityki ochrony Device
  • Zasada działania modułu
  • Definiowania urządzeń Plug&Play
  • Definiowanie urządzeń Removable device
 6. Polityki Ochrony
  • Zasady tworzenia i przypisywania polityk ochrony
  • Wykluczenia dla polityk
  • Reakcje wywołania polityki, obsługa w Online i Offline
 7. Moduł Discovery
  • Implementacja Discovery na stacji końcowej
  • Harmonogramy skanowania
  • Reakcje na detekcje
 8. Obsługa Wyjątków (Request Bypass).
 9. Użycie narzędzia Host DlP Diagnostic tool
 10. Incydent
  • Opis widoków i predefiniowanych Queries
  • Przypisywanie i rozwiązywanie incydentów
 11. Zadania
  • Automatyczne przypisywanie i powiadamianie o incydencie
  • Automatyczne usuwanie zdarzeń historycznych
 12. Filtrowanie zdarzeń,
 13. Rozwiązywanie problemów i dobre
 14. Podsumowanie

* Szkolenie autorskie
Szkolenie warsztatowe, bez podręczników. Szkolenie realizowane przez certyfikowanego trenera.

Szkolenie realizowane w grupie minimum 6 osób. Rekomendujemy szkolenia zamknięte.

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

 • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.