+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

UML RUP – Zasady projektowania systemów informatycznych w oparciu o metodykę RUP z wykorzystaniem języka UML

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Dla osób zajmujących się projektowaniem systemów IT.

Krótki opis

Celem szkolenia Modelowania biznesowego wg RUP jest:
• zrozumienie kontekstu działania danej organizacji,
• uzgodnienie wspólnej wizji zainteresowanych stron co do docelowego systemu informacyjnego,
• sformułowanie wymagań na docelowy system informatyczny wspomagający daną organizację.

Program

Na Warsztatach Szkoleniowych Modelowania Procesów Biznesowych omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. RUP – struktura i dynamika
2. Modele i architektura
3. Modelowanie biznesowe
• rola w procesie wytwarzania oprogramowania
• opracowanie wymagań na system informatyczny
• najlepsze praktyki
• najczęstsze błędy
4. Diagramy UML używane do Modelowania biznesowego
5. Diagram biznesowych i systemowych przypadków użycia
6. Diagram procesów i obiektów biznesowych
7. Diagram klas i stanów obiektów
8. Diagram aktywności, sekwencji
9. Diagram komponentów
10. Modelowanie biznesowe – praktyczne opracowywanie wymagań dla przykładowego projektu systemu informatycznego
11. Modelowanie organizacji i kontekstu biznesowego.
12. Rejestrowanie i identyfikacja interesariuszy systemu oraz określanie ich potrzeb – ról w systemie. Wiązanie wymagań z rolami i aktorami systemu.
13. Modelowanie procesów.
Modelowanie procesu głównego, dekompozycja procesu głównego, budowanie modelu procesów w postaci biznesowych przypadków użycia oraz diagramów opisu procesów w UML. Wiązanie wymagań z poszczególnymi procesami biznesowymi.
14. Modelowanie obiektów biznesowych.
Identyfikacja obiektów biznesowych w trakcie modelowania procesów biznesowych. Określanie atrybutów i metod obiektów biznesowych. Wiązanie wymagań z poszczególnymi obiektami biznesowymi. Perspektywy i widoki dla kompleksowego modelu kontrahenta.
15. Modelowanie systemowych przypadków użycia. Identyfikacja i projektowanie systemowych przypadków użycia na podstawie diagramów opisu procesów biznesowych. Wiązanie wymagań z przypadkami użycia.