Menu

UX-PM Level 2 Executing UX

Kategoria:

Wymagania wstępne: osoby posiadające minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Certyfikowane szkolenie z tematyki User Experience, poziom średniozaawansowany.

Celem szkolenia jest przygotowanie do zdania egzaminu w zakresie:
Nabycie umiejętności integrowania metod user experience w projekcie w nastawieniu na zrealizowanie założeń biznesowych i wymagań rynkowych
Planowanie, implementacja i koordynacja narzędzi UX na różnych etapach projektu
Optymalizacja jakości i efektywności produktu lub usługi poprzez wykorzystanie zasad metodyki projektowania zorientowanego na użytkownika
Biegłość w przygotowywaniu praktycznych materiałów ułatwiających zarządzanie działaniami UX oraz zlecaniem ich do podmiotów zewnętrznych

Treść szkolenia podzielona jest na 3 obszary (teorii, warsztatów rozwiązujących problemy, analizy case study).

Egzamin

Międzynarodowy egzamin odbywa się bezpośrednio po drugim dniu szkolenia
Wiedza badana jest za pośrednictwem testu wielokrotnego wyboru
Finalnym etapem egzaminu jest indywidualny egzamin ustny przeprowadzony przez przedstawiciela Uxalliance

Korzyści ze szkolenia i uzyskania certyfikatu

Znasz:
Metody UX dostosowane do różnorodnych etapów i typów projektów
Zalety, wady i efekty każdej z metod
Kryteria wyboru specjalisty UX, którego kompetencje pasują do realizowanego projektu

Umiesz:
Planować i zarządzać działaniami UX, dzięki autorskim narzędziom UX-PM
Analizować efekty pracy agencji i specjalistów UX
Oszacować możliwości poszczególnych specjalistów UX w ramach projektu

Zauważysz różnicę w:
Sposobie planowania i wyboru odpowiednich działań UX w projekcie
Zarządzaniu działaniami UX, rozwiązywaniem problemów, analizie wyników działań UX, sposobie raportowania do zarządu
Metodach doboru uczestników projektu

Adresaci szkolenia

Posiadacze Certyfikatu UX-PM Level 1
Project Managerowie
Product Managerowie i Product Ownerzy
Account Managerowie
Marketing i Brand Managerowie
Liderzy i członkowie zespołów deweloperskich
Liderzy i członkowie zespołów pracujących w zwinnych i klasycznych metodykach zarządzania projektami

Program

Zrozumienie cyklu metodyki projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) w relacji do różnych modeli rozwoju projektów IT
Definiowanie celów biznesowych i strategii UX z zewnętrznymi udziałowcami
Identyfikowanie potrzeb użytkowników poprzez jakościowe i ilościowe metody badawcze
Ewaluacja i testowanie zaprojektowanych rozwiązań zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo
Monitorowanie działań UX podczas rozwoju i wdrożenia
Pozyskiwanie zasobów UX z zewnętrznych źródeł i agencji
Kombinacja teorii, warsztatów rozwiązujących problemy i analizy case study