+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

UX-PM Level 3 Leading UX

Wymagania wstępne: osoby posiadające minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Certyfikowane szkolenie z tematyki User Experience, poziom zaawansowany.

Celem szkolenia jest przygotowanie do zdania egzaminu w zakresie:
Planowanie i integracja działań UX na etapie budowania strategii i szacowania zasobów
Definiowanie KPI oraz elementów oceny efektywności działań UX
Pomiar i komunikacja wpływu UX na wyniki operacyjne, finansowe i brandingowe w celu optymalizacji globalnych strategii produktów i usług

Treść szkolenia podzielona jest na 3 obszary (teorii, warsztatów rozwiązujących problemy, analizy case study)

Egzamin

Międzynarodowy egzamin obywa się bezpośrednio po drugim dniu szkolenia
Wiedza badana jest za pośrednictwem testu wielokrotnego wyboru
Finalnym etapem egzaminu jest indywidualny egzamin ustny przeprowadzony przez przedstawiciela Uxalliance

Korzyści ze szkolenia i uzyskania certyfikatu

Znasz:
Różne KPI oraz sposoby ich zwiększania i mierzenia
Metody konturowania i zarządzania wytycznymi UX

Umiesz:
Określić i zmierzyć KPI dla działań UX w Twoich projektach
Wdrożyć standardy UX w Twojej firmie
Oszacować możliwości poszczególnych specjalistów UX w ramach projektu

Zauważysz różnicę w:
Sposobie mierzenia jakości działań UX
Twojej roli ewangelisty UX w Twojej firmie

Adresaci szkolenia

Posiadacze Certyfikatu UX-PM Level 2
Project Managerowie
Product Managerowie i Product Ownerzy
Account Managerowie
Marketing i Brand Managerowie
Liderzy i członkowie zespołów deweloperskich
Liderzy i członkowie zespołów pracujących w zwinnych i klasycznych metodykach zarządzania projektami

Program

Planowanie i zarządzanie integracją narzędzi i metod UX w projekcie
Identyfikacja możliwości dla działań UX i budowanie BC (business case) w celu ich realizacji
Dostosowywanie briefów projektowych do wymagań produktu, kontekstu organizacji i przyjętej strategii
Budowanie zespołów UX i włączanie się w proces planowania projektu
Definiowanie celów dla działań UX, kryteriów oceny i KPI
Zgłębienie i praktyczne zastosowanie: technik określania szans biznesowych dla działań UX, ewaluacji ekspertów UX, definiowania KPI, indywidualnych refleksji i dyskusji grupowych
Kombinacja teorii, warsztatów rozwiązujących problemy i analizy case study