+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Zarządzanie ryzykiem outsourcingu zgodnie z wytycznymi KNF i EBA

04-06-2024 04-06-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 890

Kategoria: ,

czas trwania

1 dzień  w godzinach 9:00-16:00 szkolenie on-line

Opis szkolenia

Poznanie wymagań w sprawie outsourcingu w obszarze zarządzania ryzykiem. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom najważniejszych aspektów w obszarze zarządzania procesem outsourcingu zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wytycznymi EBA dot. outsourcingu.

Program szkolenia

Zakres tematyczny:

 1. Wytyczne EBA – omówienie najistotniejszych zmian w procesie outsourcingu.
 2. Wytyczne KNF w sprawie wymagań EBA dot. outsourcingu.
 3. Instrukcja zarządzania ryzykiem outsourcingu.
 4. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w świetle wymagań EBA dotyczących outsourcingu.
 5. Ocena ryzyka podmiotu zewnętrznego.
 6. Ryzyko koncentracji, w tym ryzyko wynikające z:
  1. zawarcia umowy outsourcingu z dostawcą usług o dominującej pozycji, zastąpienie, którego nie jest łatwe; oraz
  2. zawarcia wielu umów outsourcingu z tym samym dostawcą usług lub dostawcami usług blisko ze sobą związanych;
 7. Ryzyko związane z podoutsourcingiem.
 8. Scenariusze ewentualnych zdarzeń ryzyka, w tym zdarzeń ryzyka operacyjnego mających poważne skutki.
 9. Kategorie zagrożeń.
 • Przeciwdziałanie ryzyku
 • Kontrola i monitorowanie ryzyka
 • Raportowanie ryzyka outsourcingu

Szkolenie w zaproponowanych terminach realizowane jest w formie szkolenia otwartego zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników

Szkolenie zamknięte tylko dla pracowników jednego podmiotu możemy zrealizować w formule stacjonarnej lub on-line. Aby uzyskać ofertę na szkolenie zamknięte proszę wysłać zapytanie na adres szkolenia@cts.com.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:

 • komfortowe, duże, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta (Warszawa) 
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.
 • materiały szkoleniowe
 • drukowany certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

 • zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
 • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
 •  zapewniamy materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (pdf)

* do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

04-06-2024 04-06-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 890