Warsztaty Testy Penetracyjne/Hacking

Warsztaty są to szkolenia ukierunkowane na praktykę. Nauka odbywa się głównie przez wykonywanie ćwiczeń, testów, zadań, pod kontrolą trenera. Warsztaty zakończone są testem praktycznym (egzaminem wewnętrznym) z hakowania systemów. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie z opisami  poszczególnych warsztatów.

Zasady promocji

1. Promocja jest przeznaczona dla Klientów CTS, którzy w jednym terminie zapiszą min. 2 osoby na warsztat z testów penetracyjnych/etycznego hackingu/analizy ruchu sieciowego/analizy powłamaniowej
2. Warsztaty zostaną zorganizowane w grupach od 6 osób.
3. Promocyjna cena netto za jedną osobę:

  • przy szkoleniu trzydniowym wynosi 2.400,00 zł (rabat od ceny katalogowej to 400 zł od jednej osoby),
  • przy szkoleniu dziesięciodniowym wynosi 7500,00 zł (rabat od ceny katalogowej to 1500 zł od jednej osoby).

4. W promocji biorą udział wymienione w poniższym HARMONOGRAMIE PROMOCJI* szkolenia.
5. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. CTS zastrzega sobie prawo do zmiany zaplanowanych terminów szkoleń w przypadku braku rejestracji minimalnej liczby uczestników, wymaganej do uruchomienia szkolenia.

Harmonogram promocji*
Temat szkolenia       Czas trwania www

Bezpieczeństwo aplikacji webowych       3 link


Bezpieczeństwo infrastruktury       3 link

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych       3 link