Twój niezbędnik w cyberbezpieczeństwie. Szkolenia Cyber MSME są już dostępne.

Analiza kluczowych wniosków, przedstawionych w raporcie z oceny zagrożeń cybernetycznych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w UE, wskazuje na pięć podstawowych obszarów wymagających wzmocnienia ochrony, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji i rozwój transformacji informatycznej MMŚP w UE:

1. Określenie ram dla odporności cybernetycznej, dostosowanej do potrzeb MMŚP.
2. Podnoszenie świadomości w zarządzaniu ryzykiem, jego zastosowaniu i uzyskanych korzyści.
3. Uczynienie cyberbezpieczeństwa bardziej dostępnym, m.in. poprzez przedstawienie zasad bezpieczeństwa w sieci w sposób bardziej zrozumiały dla osób spoza świata IT.
4. Promowanie dobrowolnych i obowiązkowych szkoleń wśród pracowników.
5. Wspieranie rozwoju uproszczonych polityk czy procedur bezpieczeństwa, które można wdrażać przy minimalnych kosztach dodatkowych.

W oparciu o powyższe dane i po wewnętrznej burzy mózgów wśród partnerów na temat tego, jak poradzić sobie z tymi konkretnymi problemami, partnerzy w projekcie CyberMSME zaproponowali własne programy nauczania i szkolenia dotyczące podstawowych aspektów gotowości MMŚP w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rezultatem są następujące materiały edukacyjne:

Moduły szkoleniowe i zakresy edukacyjne

Odpowiedzialny Partner

Narzędzia ICT do zapobiegania i rozpoznawania ryzyka cybernetycznego w świecie cyfrowym

Podstawy cyberbezpieczeństwa. Fundamentalne zasady bezpieczeństwa cybernetycznego

Internet Web Solutions, IWS (Hiszpania)

Cyberbezpieczeństwo na poziome UE: polityki, strategie i zasoby wsparcia

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych: DigComp 2.1

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, IHF (Belgia)

EntreComp — gotowość na ryzyko cybernetyczne

Radzenie sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem w środowisku cybernetycznym

IDP European Consultants, IDP (Włochy)

Zrozumieć cyberbezpieczeństwo, czyli jak trzymać się z dala od cyber zagrożeń, prowadząc MŚP

Etyczny hacking – w dobie ataków cybernetycznych i zagrożeń cyfrowych

Gentlab (Rumunia)

Socjotechniki. Kiedy użytkownicy są najsłabszym ogniwem…

Human-centered design a priorytety firmy — wytyczne

Zarządzanie kryzysem. Zhakowali mnie — co dalej?

Fundamentals of privacy in the network, VPN, TOR – overview, application, threats

Dodatkowe materiały:

Ulepsz swój plan zarządzania cyberbezpieczeństwem – dobre praktyki

Jak rozpoznać wiarygodne adresy URL? — wskazówki

Spis Twoich zasobów. Szablon

Kluczowe zasady zabezpieczeń routera. Zwiększ bezpieczeństwo swojej sieci dzięki kilku podstawowym krokom

Cyberbezpieczeństwo przy ograniczonym budżecie. Jak chronić swoją firmę, gdy liczy się każdy grosz?

 

Customized Training Solutions, CTS; Center for Social and Economic Research, CASE (Polska)

Wszystkie materiały są dostępne w wersji wielojęzycznej (EN, PL, ES, IT, RO), są bezpłatne, całkowicie otwarte i dostępne na Otwartej Platformie Edukacyjnej projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *