+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO 22301 Lead Auditor – Audytor ISO 22301

12-03-2024 15-03-2024 Online
Cena netto szkolenia on- line z egzaminem: 5900
09-04-2024 12-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego z egzaminem: 6500

Kategoria:

Czas trwania

 • szkolenie stacjonarne/on-line: 4 dni w godzinach 9:00-16:00
 • szkolenie e-learning: bezterminowy dostęp

Formuła szkolenia

 • szkolenie stacjonarne z trenerem w Warszawie
 • szkolenie on-line z trenerem (MS TEAMS)
 • szkolenie e-learning (kurs do samodzielnej nauki)

Adresaci szkolenia

 • Audytorzy dążący do przeprowadzenia audytów certyfikacyjnych BCMS (Business Continuity Management System) – System Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Menedżerowie lub konsultanci dążący do opanowania procesu audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Eksperci techniczni starają się przygotować do audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Eksperci, doradcy w zarządzaniu ciągłością działania.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie  audytora wiodącego ISO 22301 umożliwia rozwój wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) poprzez zastosowanie powszechnie uznanych zasad, procedur i technik audytu. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych audytów zgodnie z procesem certyfikacji ISO 19011 i ISO / IEC 17021-1.

Cel szkolenia

Na podstawie ćwiczeń praktycznych kursant będzie w stanie opanować techniki audytu i zdobyć kompetencje do zarządzania programem audytu, zespołem audytowym, komunikacją z klientami i rozwiązywaniem konfliktów.
Po zdobyciu niezbędnej wiedzy fachowej do przeprowadzenia tego audytu, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor”. Posiadanie certyfikatu wiodącego audytora PECB oznacza posiadanie umiejętności i kompetencji do kontrolowania organizacji w oparciu o najlepsze praktyki.

Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w audytach BCMS. Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku. Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje. Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Wymagania: od uczestników szkolenia wymagana jest  podstawowa wiedza w zakresie ISO 22301 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 22301 »

Program

• Zapoznanie się z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o ISO 22301
• Poznanie powiązania pomiędzy ISO 22301 a innymi standardami i ramami prawnymi
• Zapoznanie się z rolą audytora, aby: zaplanować, przeprowadzić i monitorować audyt systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011
• Zdobycie wiedzy, jak prowadzić zespół ds. Audytu
• Zdobycie wiedzy, jak interpretować wymagania normy ISO 22301 w kontekście audytu BCMS
• Zdobycie kompetencji audytora, aby: zaplanować audyt, przeprowadzić audyt, przygotować projekty sprawozdań i kontynuować audyt zgodnie z ISO 19011

Agenda szkolenie stacjonarne lub on-line

Dzień 1
Wprowadzenie do systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS) i ISO 22301
Dzień 2
Zasady audytu, przygotowanie i rozpoczęcie audytu
Dzień 3
Działania kontrolne na miejscu
Dzień 4
Zamknięcie audytu

Egzamin on-line

Voucher na egzamin ISO/IEC 27001 Lead Auditor  zawarty jest w cenie szkolenia stacjonarnego/on-line i szkolenia typu e-learning.
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim  (open-book).

W przypadku egzaminów open- book zdający mogą korzystać z następujących materiałów:

 • Papierowa kopia normy.
 • Materiały szkoleniowe (dostępne za pośrednictwem aplikacji Egzaminy PECB i/lub drukowane).
 • Wszelkie notatki osobiste zrobione podczas szkolenia (dostępne za pośrednictwem aplikacji Egzaminy PECB i/lub wydrukowane)
 • Słownik w wersji papierowej.

Egzamin – 3 godziny (w języku angielskim – on-line) – 80 pytań (Multiple Choice). Pytania wielokrotnego wyboru  oparte są na scenariuszach.

Aby zaplanować egzamin online  należ zalogować się do panelu myPECB,  z zakładek należy wybrać: Exam Events.  Następnie wybrać kategorię egzaminu, zaplanować egzamin podając kod otrzymany po zakończonym szkoleniu. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad i polityk Egzaminu PECB należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”. Potwierdzeniem zapisu na egzamin będzie wiadomość e-mail z linkiem do pobrania aplikacji „Egzaminy PECB

Przed przystąpieniem do egzaminu należy  upewnić się, że oprogramowanie, tj. Firewalls, Anti-Viruses, Pop-up Blockers nie zablokują uruchomienia egzaminu PECB.

Wymagania techniczne (Windows and MAC OSX):

 • Minimum 200 MB available space
 • Webcam
 • Microphone
 • Internet access (Recommended minimum of 1 Mbps upload/1 Mbps download)
 • Ping below 200 ms
 •  

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Certyfikaty PECB są ważne przez trzy lata, aby je utrzymać kandydaci co roku muszą wykazywać, że wykonują zadania związane z certyfikacją oraz zdobywają punkty (CPD) świadczące o ciągłym rozwoju. Do utrzymania certyfikacji wymagana jest roczna opłata w wysokości 100 USD. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę PECB dotyczącą utrzymania certyfikacji.

Exam Guide>>>

Dowiedź się więcej>>>

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

 • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia stacjonarnego otrzymują:

 • materiały szkoleniowe akredytowane PECB,  w języku angielskim on-line 
 • notatnik i długopis
 • drukowany certyfikat CTS ukończenia szkolenia 
 • egzamin  on-line 

Miejsce zajęć szkolenia stacjonarne: Warszawa – siedziba CTS 
Godziny zajęć: 09:00 – 16:00 

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

 • zapewniamy dostęp do platformy do komunikacji audio/wideo (MS TEAMS)
 • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
 • uczestnicy mogą korzystać z aplikacji KATE  instalowanej na laptopach  lub  poprzez przeglądarkę

Uczestnicy szkolenia on-line otrzymują:

 • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, w języku angielskim on-line 
 • elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia CTS
 • egzamin – on-line 

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00 

Informacje organizacyjne szkolenia e-learning

Uczestnicy mogą korzystać z aplikacji KATE  instalowanej na laptopach lub poprzez przeglądarkę. Aplikacja jest niezbędna do uruchomienia szkolenia e-learning.

Szkolenie e-learning zawiera:

 • pliki video z wykładami trenerów z całego Świata
 • prezentacje
 • quizy
 • animacje
 • ćwiczenia 
 • case stady
 • egzamin

Więcej informacji>>>

Cena netto kursu e-learning z egzaminem: 4800,-PLN netto +23% VAT

Dostęp do wykupionego szkolenia e-learning jest bezterminowy.


 

12-03-2024 15-03-2024 Online
Cena netto szkolenia on- line z egzaminem: 5900
09-04-2024 12-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego z egzaminem: 6500