Menu

PECB ISO 22301 Lead Auditor – Audytor ISO 22301

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Audytorzy dążący do przeprowadzenia audytów certyfikacyjnych BCMS (Business Continuity Management System) – System Zarządzania Ciągłością Działania.
Menedżerowie lub konsultanci dążący do opanowania procesu audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
Eksperci techniczni starają się przygotować do audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
Eksperci, doradcy w zarządzaniu ciągłością działania.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie wiodącego audytora ISO 22301 umożliwia rozwój wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) poprzez zastosowanie powszechnie uznanych zasad, procedur i technik audytu. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych audytów zgodnie z procesem certyfikacji ISO 19011 i ISO / IEC 17021-1.

Cel szkolenia

Na podstawie ćwiczeń praktycznych kursant będzie w stanie opanować techniki audytu i zdobyć kompetencje do zarządzania programem audytu, zespołem audytowym, komunikacją z klientami i rozwiązywaniem konfliktów.
Po zdobyciu niezbędnej wiedzy fachowej do przeprowadzenia tego audytu, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor”. Posiadanie certyfikatu wiodącego audytora PECB oznacza posiadanie umiejętności i kompetencji do kontrolowania organizacji w oparciu o najlepsze praktyki.

Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w audytach BCMS.
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Wymagania: wiedza podstawowa w zakresie ISO 22301 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 22301 »

Program

• Zapoznanie się z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o ISO 22301
• Poznanie powiązania pomiędzy ISO 22301 a innymi standardami i ramami prawnymi
• Zapoznanie się z rolą audytora, aby: zaplanować, przeprowadzić i monitorować audyt systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011
• Zdobycie wiedzy, jak prowadzić zespół ds. Audytu
• Zdobycie wiedzy, jak interpretować wymagania normy ISO 22301 w kontekście audytu BCMS
• Zdobycie kompetencji audytora, aby: zaplanować audyt, przeprowadzić audyt, przygotować projekty sprawozdań i kontynuować audyt zgodnie z ISO 19011
• Egzamin (3 godziny)

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS) i ISO 22301
Dzień 2
Zasady audytu, przygotowanie i rozpoczęcie audytu
Dzień 3
Działania kontrolne na miejscu
Dzień 4
Zamknięcie audytu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny

Informacje organizacyjne

Zapewniamy (szkolenie stacjonarne):

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć szkolenia stacjonarne: Warszawa  siedziba CTS

Szkolenie w marcu realizowane jest w sesjach – 1 dzień w tygodniu

Terminy sesji: 2, 9, 16, 23, 30 marca 2021r.