Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor – Audytor ISO/IEC 27001

13-12-2021 17-12-2021 Online
Cena netto: 4900
*Cena promocyjna: 4500

Kategoria:

*Cena promocyjna obowiązuje przy zgłoszeniu na szkolenie minimum 2 uczestników w tym samym terminie.

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

• Audytorzy dążący do wdrożenia i przeprowadzenia audytów certyfikacyjnych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)
• Menedżerowie lub konsultanci dążący do opanowania procesu audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)
• Eksperci techniczni starający się przygotować do audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• Eksperci, doradcy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie wiodącego auditora ISO / IEC 27001 umożliwia rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS/SZBI) poprzez zastosowanie powszechnie uznanych zasad, procedur i technik audytu.

Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych audytów zgodnie z procesem certyfikacji ISO 19011 i ISO / IEC 17021-1.

Cel szkolenia

Na podstawie ćwiczeń praktycznych kursant będzie w stanie opanować techniki audytu i zdobyć kompetencje do zarządzania programem audytu, zespołem auditowym, komunikacją z klientami i rozwiązywaniem konfliktów.
Po zdobyciu niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia tego audytu, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO / IEC 27001 Lead Auditor”. Posiadanie certyfikatu wiodącego audytora PECB oznacza posiadanie umiejętności i kompetencji do sprawowania kontroli ISMS/SZBI w organizacji w oparciu o najlepsze praktyki.

Wymagania: Wiedza podstawowa w zakresie ISO 27001 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 27001 »

Egzamin ISO/IEC 27001 Lead Auditor w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w audytach ISMS.
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Program

• Poznanie zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego na ISO / IEC 27001
• Zrozumienie korelacji między ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002 i innymi standardami oraz normami prawnymi
• Rola audytora: planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytu systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011
• Jak prowadzić audyt oraz zarządzać zespołem ds. audytu
• Jak interpretować wymagania ISO / IEC 27001 w kontekście audytu ISMS
• Zdobycie kompetencji audytora, aby móc: zaplanować audyt, przeprowadzić audyt, przygotować projekty sprawozdań i kontynuować audyt zgodnie z ISO 19011
• Egzamin – 3 godziny ( w języku angielskim).

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) i ISO / IEC 27001
Dzień 2
Zasady audytu, przygotowanie i rozpoczęcie audytu
Dzień 3
Działania kontrolne na miejscu
Dzień 4
Zamknięcie audytu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim on-line lub w wersji papierowej
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin

Certyfikat po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują bezpośrednio od PECB w terminie do 8 tygodni od daty egzaminu.

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych szkolenie możemy prowadzić w języku angielskim 

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa – siedziba CTS

Szkolenie w kwietniu w sesjach 2 x 2 dni 

Terminy sesji 08-09.04, 15-16.04 Egzamin: 19.04.2021

PROMOCJE

13-12-2021 17-12-2021 Online
Cena netto: 4900
*Cena promocyjna: 4500