+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

MS Excel – poziom średnio-zaawansowany

Kategoria:

*Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Czas trwania – 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników posiadających podstawową wiedzę dotyczącą arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Krótki opis

Szkolenie stanowi drugą część pełnego kursu programu Excel. Obejmuje ono wykorzystanie  funkcjonalności związanych z obliczeniami, przetwarzaniem i analizą danych oraz ich publikacją.

Wymagania

Umiejętność podstawowej obsługi komputera z systemem Windows 7 lub nowszym, zalecane jest ukończenie podstawowego kursu Microsoft Excel – poziom podstawowy.

Metody

› wykład
› laboratorium
› ćwiczenia praktyczne
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi

Program

Moduł 1: Praca z listami Excela
• dobre praktyki w zakresie zarządzania dużymi zbiorami danych
• usuwanie duplikatów
• podstawy tworzenia baz danych i organizacji dużych list
• stosowanie filtrów i narzędzi podsumowujących dane
• import danych z innych źródeł i tworzenie nowych list

Moduł 2: Automatyzacja wprowadzania danych
• podstawowe techniki automatyzacji wprowadzania danych
• stosowanie adresacji względnej, bezwzględnej i mieszanej
• wypełnianie seryjne
• malarz formatów
• narzędzie Flash Fill

Moduł 3: Czytelność danych – definiowanie formatów i stosowanie formatowania warunkowego
• dobre praktyki w zakresie czytelności danych
• definiowanie stylów
• oznaczanie danych według zdefiniowanych kryteriów
• tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego
• oznaczanie wartości unikatowych i zduplikowanych
• stosowanie zestawów ikon i skal kolorów

Moduł 4: Poprawność wprowadzania danych
• czym jest walidacja danych
• narzędzie „Poprawność danych”
• kontrola prawidłowości wprowadzania danych
• wykorzystanie funkcji informacyjnych
• kontrola błędów w arkuszach
• śledzenie zależności między danymi

Moduł 5: Praca grupowa w arkuszu Excel
• udostępnianie skoroszytów
• zarządzanie komentarzami
• śledzenie i zarządzanie zmianami wprowadzanymi przez współpracowników
• ochrona skoroszytów i arkuszy
• uwierzytelnianie skoroszytów
• zapisywania skoroszytów w sieci
• podpisy cyfrowe i certyfikaty
• bezpieczeństwo skoroszytu na platformie SharePoint

Moduł 6: Zaawansowane filtrowanie danych
• zastosowania filtrowania zaawansowanego
• tworzenie konsoli warunków
• struktura logiczna konsoli warunków
• uruchamianie filtrowania
• operatory

Moduł 7: Przetwarzanie danych z wykorzystaniem funkcji
• stosowanie funkcji logicznych
• przetwarzanie tekstu z użyciem funkcji tekstowych
• funkcje daty i czasu
• funkcje matematyczne i finansowe
• funkcja wyszukaj.pionowo
• zagnieżdżanie funkcji i tworzenie formuł opartych o wiele funkcji

Moduł 8: Łączenie danych z wielu arkuszy i skoroszytów
• wykorzystanie skoroszytu jako szablonu
• linkowanie danych z innych arkuszy i skoroszytów
• konsolidacja wielu zestawów danych w jeden arkusz
• grupowanie wielu zestawów danych
• praca z zewnętrznymi źródłami danych

Moduł 9: Tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych i wykresów przestawnych
• analiza danych za pomocą tabel przestawnych
• filtrowanie, pokazywanie i ukrywanie danych w tabeli przestawnej
• edytowanie tabel przestawnych
• formatowanie tabel przestawnych
• tworzenie tabel przestawnych z danych zewnętrznych
• grupowanie danych i stosowanie fragmentatorów oraz osi czasu

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.