+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie

Cyfrowe nawyki dzieci i młodzieży. Jak mądrze korzystać z technologii?

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Partnerzy projektu FOSTER – jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”, zapraszają do udziału w wydarzeniu, organizowanym w celu wsparcia instytucji w wychowaniu cyfrowo bezpiecznych i samodzielnych podopiecznych.  

Termin spotkania

14 kwietnia 2023r. (piątek), godz. 10.00 – 14.00  ZAPISZ SIĘ

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Miejsce spotkania

Centrum Konferencyjne ADN Warszawa ul. Grzybowska 56  –  Browary Warszawskie
 

Partnerzy projektu FOSTER

CTS Customized Training Solutions sp. z o.o. – Polska  – organizator wydarzenia

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Polska  

   Kara Connect – Islandia  

Adresaci spotkania

Wydarzenie kierujemy m.in. do:  

 •  reprezentantów domów dziecka i rodzin zastępczych (m.in. kadra zarządzająca i administracyjna, edukacyjna i opiekuńcza), 
 • reprezentantów instytucji państwowych i samorządowych, odpowiedzialnych za wdrażanie polityk socjalnych i opiekuńczych (m.in. placówki socjalno-edukacyjne, urzędy gmin/dzielnic, urzędy wojewódzkie, kuratoria, itd.), 
 • wykładowców, nauczycieli i innych specjalistów, zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą, objętych opieką socjalną, 
 •  innych osób, pracujących z dziećmi i młodzieżą podlegających opiece socjalno-wychowawczej lub instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.  

Warunki udziału

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja – „zapisz się” wypełniając i wysyłając elektronicznie formularz ze wskazaniem powiązania wykonywanej pracy z dziećmi i młodzieżą, objętych opieką socjalno-wychowawczą.  

Udział jest bezpłatny.  

 Tematyka spotkania

Spotkanie realizowane będzie z udziałem zespołu pracującego w projekcie „FOSTER”  oraz eksperta, specjalizującego się w edukacji dzieci i młodzieży. 

 Program spotkania

Obszary tematyczne poruszane podczas wydarzenia to m.in.:  

 • Wsparcie projektu FOSTER dla instytucji wychowawczo-opiekuńczych i możliwości wykorzystania rezultatów projektu w codziennej pracy edukacyjnej.  
 • Obecność dzieci w sieci – problemy i możliwe rozwiązania.  
 • Dbanie o równowagę pomiędzy światem cyfrowym a rzeczywistością. 
 • Dobre cyfrowe nawyki zgodnie z Pozytywną Dyscypliną – zasady i ich wdrażanie. 
 • Nauka bezpiecznego i świadomego poruszania się po internetowym świecie.

Warsztaty:

 1. Czy warto się przejmować cyfrowym wychowaniem?
 • czym właściwie jest cyfrowe wychowanie
 • jakie wyzwania stoją przed cyfrową rodziną
 • jakie cele wychowawcze ma cyfrowy rodzic
 • jak zachować autorytet w cyfrowym świecie
 1. Kiedy limit czasu tylko frustruje, czyli jak odciągać dzieci od ekranów?
 • dlaczego tak ciężko odciągnąć dzieci od ekranów
 • dlaczego to tak ważne stawiać granice w korzystaniu z e-mediów
 • jakie mamy narzędzia do ustalania limitów i jak je wybierać
 • jak skutecznie ustalać zasady ekranowe i czego powinny dotyczyć
 1. Cyfrowe nawyki, czyli jak wychować bezpiecznego, świadomego i mądrego użytkownika sieci.
 • czym są cyfrowe nawyki
 • jak dbać o cyfrową higienę
 • jakie i jak skutecznie budować cyfrowe nawyki

 

Formuła spotkania

 • Wykład. 
 • Opisy przypadków – praktyczne aspekty najlepszych praktyk. 
 • Panel dyskusyjny – wymiana opinii i doświadczeń.

 

Wykładowca- ekspert

Beata Sobczyk

Jest certyfikowaną edukatorką pozytywnej dyscypliny dla rodziców i opiekunów. Z sukcesem ukończyła dwustopniowy kurs „Profilaktyka, diagnoza i terapia e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży” oraz Akademię Komunikacji Tomasza Zielińskiego. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących cyfrowego dobrostanu, radzenia sobie z trudnymi emocjami metodą Self-Reg. Self-Reg to metoda całościowego zarządzania stresem i negatywnymi emocjami, która ma nauczyć rodziców/opiekunów i dziecko radzenia sobie z trudnościami. Była uczestniczką wielu konferencji dotyczących m.in. bezpieczeństwa online. Pozyskana wiedza i umiejętności sprawiają, że patrzy na temat ekranów i technologii wielowymiarowo, w oparciu o najnowsze dane i zawsze koncentruje się na szukaniu rozwiązań sprzyjających dobrostanowi.

Zawodowo ostatnie 10 lat spędziła w Internecie, zajmowała się e-commerce i social media. Równocześnie, jako mama dwójki już nastolatków, ma za sobą bardzo różne doświadczenia związane z obecnością dzieci w Internecie. Nieustannie zgłębia wiedzę ekspertów w zakresie wpływu technologii cyfrowych na nasze życie, rozwija się jako edukator, a także weryfikuje teorię w praktyce.

Wspiera innych rodziców oraz opiekunów i pomaga im osiągnąć równowagę w świecie online.  Prowadzi szkolenia oraz jest ekspertem na konferencjach i radach programowych. Naświetla perspektywę dzieci, pokazuje jak spojrzeć na cyfrowy świat ich oczami i przez pryzmat etapu rozwojowego. Uczy uważności na potrzeby dzieci i młodzieży a poprzez to pokazuje jak budować rozwiązania pełne szacunku mając na uwadze dobro wszystkich członków rodziny. W efekcie swoich działań wnosi do domów słuchaczy większy spokój, porozumienie oraz poprawę relacji z dziećmi, co daje wszystkim ogromną satysfakcję.

 

Losowanie upominków

Na koniec spotkania odbędzie się losowanie upominków dla uczestników wydarzenia:

Wylosujemy trzy bony „EMPIK” o wartości 100 zł każdy oraz 
trzy ebooki, autorstwa naszego specjalisty i eksperta pt.:
„Cyfrowe wychowanie”.

Losowanie będzie anonimowe – losowane będą numery wpisu na liście obecności.  

Informacje organizacyjne

 • Podczas spotkania przewidziane są 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciasteczka).  
 • Zapewniamy materiały dydaktyczne: notatnik, długopis, materiały edukacyjne, informacyjne.
 • *Wymagane jest zgłoszenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza – „zapisz się” 

*Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik zobowiązany jest wskazać powiązanie zawodowe z tematyką wydarzenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 12.04.2023r.

Podanie danych osobowych w formularzu: (imię i nazwisko, adres email itp.) są niezbędne do realizacji wymogów formalnych projektu oraz dla celów organizacyjnych **(imienne dyplomy wysyłane elektronicznie poświadczające udział w wydarzeniu). 

**Warunkiem otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w wydarzeniu,  jest poświadczenie udziału  podpisem na liście obecności i wypełnienie ankiety oceniającej spotkanie.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.
Informacje o przechowywaniu i administrowaniu danymi osobowymi są umieszczone na stronie
https://cts.com.pl/dane-osobowe/  

Podczas spotkania będą robione zdjęcia, dla celów dokumentacyjnych, bez ujęcia twarzy uczestników. 

Regulamin spotkania

Zapraszamy!!!

ZAPISZ SIĘ