Menu

PECB ISO 22301 Lead Implementer – Wdrożenie normy ISO 22301

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kierownicy lub konsultanci zaangażowani w zarządzanie ciągłością biznesową
Doradcy we wdrożeniach systemu zarządzania ciągłością biznesową
Osoby odpowiedzialne za zachowanie zgodności z wymaganiami BCMS
Członkowie zespołu BCMS

Opis szkolenia

Akredytowane szkolenie PECB ISO 22301 Lead Implementer pozwala na rozwój niezbędnej wiedzy fachowej w celu wsparcia organizacji w tworzeniu, wdrażaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o ISO 22301. Podczas tego szkolenia uczestnik zyska dogłębne zrozumienie najlepszych praktyk w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania i posiądzie wiedzę, jak zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonowanie organizacji w przypadku zdarzeń negatywnych.

Cel szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji systemów zarządzania ciągłością działania, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer”. Dzięki posiadaniu certyfikatu PECB Lead Implementer potwierdza się posiadanie praktycznej wiedzy i profesjonalnych umiejętności do wdrożenia ISO 22301 w organizacji.
Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w implementacji BCMS
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego

Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Wymagania: wiedza podstawowa w zakresie ISO 22301 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 22301 »

Program szkolenia

• Powiązania pomiędzy ISO 22301, a innymi standardami i ramami prawnymi
• Opanowanie koncepcji, podejść, metod i technik stosowanych w celu wdrożenia i skutecznego zarządzania BCMS
• Zdobycie wiedzy, jak interpretować wymagania ISO 22301 w konkretnym kontekście organizacji
• Zdobycie wiedzy, jak wspierać organizację, aby skutecznie planować, wdrażać, zarządzać i utrzymywać BCMS
• Zdobycie wiedzy specjalistycznej, aby doradzić organizacji we wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
• Egzamin – 3 godz.

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do ISO 22301 i rozpoczęcie BCMS
Dzień 2
Planowanie wdrożenia BCMS
Dzień 3
Wdrożenie BCMS
Dzień 4
Monitoring BCMS, pomiary, ciągłe doskonalenie i przygotowanie do audytu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. w grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa – siedziba CTS