+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO 22301 Lead Implementer – Wdrożenie normy ISO 22301

Kategoria:

Czas trwania

 • szkolenie on-line: 4 dni w godzinach 9:00-16:00 
 • szkolenie e-learning: bezterminowy dostęp

Formuła szkolenia

 • szkolenie on-line z trenerem (MS TEAMS) – tylko dla grup zamkniętych po angielsku
 • szkolenie e-learning (kurs do samodzielnej nauki)

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy lub konsultanci zaangażowani w zarządzanie ciągłością biznesową
 • Doradcy we wdrożeniach systemu zarządzania ciągłością biznesową
 • Osoby odpowiedzialne za zachowanie zgodności z wymaganiami BCMS
 • Członkowie zespołu BCMS

Opis szkolenia

Akredytowane szkolenie PECB ISO 22301 Lead Implementer pozwala na rozwój niezbędnej wiedzy fachowej w celu wsparcia organizacji w tworzeniu, wdrażaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o ISO 22301.

Podczas tego szkolenia uczestnik zyska dogłębne zrozumienie najlepszych praktyk w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania i posiądzie wiedzę, jak zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonowanie organizacji w przypadku zdarzeń negatywnych.

Cel szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji systemów zarządzania ciągłością działania, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer”. Dzięki posiadaniu certyfikatu PECB Lead Implementer potwierdza się posiadanie praktycznej wiedzy i profesjonalnych umiejętności do wdrożenia ISO 22301 w organizacji.
Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w implementacji BCMS. Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku. Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje. Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego

Wymagania:  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie ISO 22301 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 22301 »

Program szkolenia

• Powiązania pomiędzy ISO 22301, a innymi standardami i ramami prawnymi
• Opanowanie koncepcji, podejść, metod i technik stosowanych w celu wdrożenia i skutecznego zarządzania BCMS
• Zdobycie wiedzy, jak interpretować wymagania ISO 22301 w konkretnym kontekście organizacji
• Zdobycie wiedzy, jak wspierać organizację, aby skutecznie planować, wdrażać, zarządzać i utrzymywać BCMS
• Zdobycie wiedzy specjalistycznej, aby doradzić organizacji we wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Agenda szkolenie on-line z trenerem

Dzień 1
Wprowadzenie do ISO 22301 i rozpoczęcie BCMS
Dzień 2
Planowanie wdrożenia BCMS
Dzień 3
Wdrożenie BCMS
Dzień 4
Monitoring BCMS, pomiary, ciągłe doskonalenie i przygotowanie do audytu

Egzamin on-line

Egzamin ISO/IEC 27001 Lead Implementer  zawarty jest w cenie szkolenia.
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych (open-book)

W przypadku egzaminów open- book zdający mogą korzystać z następujących materiałów:

 • Papierowa kopia normy
 • Materiały szkoleniowe (dostępne za pośrednictwem aplikacji)
 • Wszelkie notatki osobiste zrobione podczas szkolenia (dostępne za pośrednictwem aplikacji
 • Słownik w wersji papierowej.

Egzamin – trwa 3 godziny jest w języku angielskim – on-line – 80 pytań (Multiple Choice). Pytania wielokrotnego wyboru są oparte na scenariuszach.

Aby zaplanować egzamin online  należ zalogować się do panelu myPECB, z zakładek należy wybrać: Exam Events.  Następnie wybrać kategorię egzaminu, zaplanować egzamin podając kod otrzymany po zakończonym szkoleniu. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad i polityk Egzaminu PECB należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”. Wiadomość e-mail z linkiem do pobrania aplikacji „Egzaminy PECB” zostanie wysłana jako potwierdzenie zapisu na egzamin.

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz upewnić się, że oprogramowanie, tj.
Firewalls, Anti-Viruses, Pop-up Blockers nie zablokują uruchomienia egzaminu PECB

Wymagania techniczne (Windows and MAC OSX):

 • Minimum 200 MB available space
 • Webcam
 • Microphone
 • Internet access (Recommended minimum of 1 Mbps upload/1 Mbps download)
 • Ping below 200 ms
 • Ports opened for installed applications: 80 and 443

W przypadku nie zaliczenia egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Certyfikaty PECB są ważne przez trzy lata. Aby je utrzymać, kandydaci muszą co roku wykazywać, że nadal wykonują zadania związane z certyfikacją. Specjaliści z certyfikatem PECB muszą corocznie zapewnić kredyty na ciągły rozwój zawodowy (CPD) i zapłacić 100 USD jako roczną opłatę. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dotyczącą utrzymania certyfikacji na na stronie internetowej PECB.

Dowiedź się więcej>>>

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

 • zapewniamy dostęp do platformy do komunikacji audio/wideo (MS TEAMS)
 • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
 • uczestnicy mogą korzystać z aplikacji KATE  instalowanej na laptopach  lub  poprzez przeglądarkę

Uczestnicy szkolenia on-line otrzymują:

 • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, w języku angielskim on-line 
 • elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia CTS
 • egzamin – on-line 

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00 

Szkolenie  realizowane jest tylko na zamówienie w grupach zamkniętych,  prowadzone jest w języku angielskim. 

Informacje organizacyjne szkolenia e-learning

Uczestnicy mogą korzystać z aplikacji KATE instalowanej na laptopach lub poprzez przeglądarkę. Aplikacja jest niezbędna do uruchomienia szkolenia e-learning.

Szkolenie e-learning zawiera:

 • pliki video z wykładami trenerów z całego Świata
 • prezentacje
 • quizy
 • animacje
 • ćwiczenia 
 • case stady
 • egzamin

Więcej informacji>>>

Dostęp do wykupionego szkolenia e-learning jest bezterminowy.

Cena netto kursu e-learning z egzaminem: 4800,-PLN netto +23% VAT