Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer – Wdrożenie normy ISO/IEC 27001

17-01-2022 21-01-2022 Online
Cena netto szkolenie on-line: 4900

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

• Menedżerowie lub konsultanci zaangażowani w zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISMS/SZBI).
• Eksperci, doradcy dążący do opanowania wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
• Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami ISMS.
• Członkowie zespołu ISMS/SZBI.

Opis szkolenia

Akredytowane szkolenie Lead Implementer ISO / IEC 27001 umożliwia rozwój wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji w tworzeniu, wdrażaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) opartego na ISO / IEC 27001. Podczas tego szkolenia uczestnicy zyskają dogłębne zrozumienie najlepszych praktyk w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu zabezpieczenia wrażliwych informacji organizacji oraz poprawy ogólnej wydajności i skuteczności.

Cel szkolenia

Po opanowaniu wszystkich niezbędnych koncepcji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO / IEC 27001 Lead Implementer”. Posiadanie certyfikatu PECB Lead Implementer potwierdza praktyczną wiedzę i profesjonalne umiejętności do wdrożenia ISO / IEC 27001 w organizacji.

Wymagania: Wiedza podstawowa w zakresie ISO 27001 lub ukończenie szkolenia Podstawy ISO 27001 »

Egzamin ISO/IEC 27001 Lead Implementer w cenie szkolenia.
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych, własnych notatek oraz słownika.*

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w implementacji SZBI.
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Program

• Umiejętność znalezienia korelacji między ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002 i innymi standardami oraz przepisami prawnymi.
• Opanowanie koncepcji, podejść, metod i technik stosowanych w celu wdrożenia i skutecznego zarządzania SZBI.
• Umiejętność interpretacji wymagań ISO / IEC 27001 w konkretnym kontekście organizacji.
• Zdobycie wiedzy, jak wspierać organizację, aby skutecznie planować, wdrażać, zarządzać, monitorować i utrzymywać SZBI.
• Zdobycie wiedzy specjalistycznej we wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
• Egzamin – 3 godziny.

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do ISO / IEC 27001 i wdrożenie ISMS
Dzień 2
Planowanie wdrożenia SZBI
Dzień 3
Wdrożenie SZBI
Dzień 4
Monitorowanie ISMS (SZBI), pomiar, ciągłe doskonalenie i przygotowanie do audytu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć szkolenie stacjonarne: Warszawa – siedziba CTS

17-01-2022 21-01-2022 Online
Cena netto szkolenie on-line: 4900