+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager z egzaminem

23-04-2024 25-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 3600
23-04-2024 25-04-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 3200

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Członkowie zespołu ds. Bezpieczeństwa informacji.
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, zgodność i ryzyko w organizacji.
 • Osoby wdrażające ISO / IEC 27001, dążące do zgodności z ISO / IEC 27001 lub zaangażowane w program zarządzania ryzykiem.
 • Konsultanci IT.
 • Specjaliści IT.
 • Oficerowie bezpieczeństwa informacji.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie Risk Manager ISO / IEC 27005 (PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager) umożliwia rozwinięcie kompetencji w zakresie procesu zarządzania ryzykiem związanego ze wszystkimi zasobami, mającymi znaczenie dla bezpieczeństwa informacji, przy użyciu standardu ISO / IEC 27005. Podczas tego szkolenia uczestnicy zyskają również dogłębną wiedzę na temat najlepszych praktyk w zakresie metod oceny ryzyka, takich jak OCTAVE, EBIOS, MEHARI i zharmonizowany TRA. Ten kurs odpowiada procesowi wdrażania ram ISMS przedstawionych w normie ISO / IEC 27001.

Cele szkolenia

Po zrozumieniu wszystkich niezbędnych koncepcji zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO / IEC 27005, można przystąpić do egzaminu i ubiegać się o certyfikat „PECB Certified ISO / IEC 27005 Risk Manager”. Posiadając Certyfikat PECB Risk Manager, poświadcza się niezbędne umiejętności i wiedzę, aby przeprowadzić optymalną ocenę ryzyka bezpieczeństwa informacji i zarządzać zagrożeniami bezpieczeństwa informacji.
Szkolenie opiera się zarówno na teorii, jak i najlepszych praktykach stosowanych w zarządzaniu ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Sesje wykładowe ilustrowane są przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne oparte są na studium przypadku, które obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych, własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Uczestnicy szkoleń stacjonarnych proszeni są o przyniesienie ze sobą komputerów (materiały są elektroniczne).

Wymagania:
Podstawowe zrozumienie normy ISO / IEC 27005 oraz kompleksowa wiedza na temat oceny ryzyka i bezpieczeństwa informacji.
Szkolenia poprzedzające:
Podstawy ISO 27001 »
Podstawy ISO/IEC 27005 »

Program

• Zrozumienie powiązań pomiędzy zarządzaniem ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji, a kontrolą bezpieczeństwa
• Zapoznanie się z koncepcjami, podejściami, metodami i technikami, które umożliwiają efektywny proces zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO / IEC 27005
• Poznanie, jak interpretować wymagania normy ISO / IEC 27001 w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
• Nabycie kompetencji, aby skutecznie doradzać organizacjom w zakresie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
• Egzamin – 2 godziny (w języku angielskim).

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie, program zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO / IEC 27005

Dzień 2
Identyfikacja i ocena ryzyka, działania naprawcze, akceptacja, komunikacja i nadzór zgodnie z ISO / IEC 27005

Dzień 3
Przegląd różnych metod oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji i egzamin certyfikujący

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

 • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały szkoleniowe akredytowane przez PECB, materiały w języku angielskim on-line 
 • certyfikat ukończenia szkolenia CTS
 • notatniki, długopisy.

Certyfikat po zdanym egzaminie wysyłany jest bezpośrednio do uczestnika przez jednostkę akredytująca (PECB) w terminie do 8 tygodni od daty egzaminu.

 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager lub PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager, w zależności od  posiadanego doświadczenia.

 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development)
 
Nazwa certyfikatu Egzamin Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w szacowaniu ryzyka Inne wymagania
PECB ISO 27005 Provisional Risk Manager

Egzamin PECB ISO 27005 Risk Manager

brak brak

Podpisanie kodeksu etycznego PECB

PECB ISO 27005 Risk Manager Egzamin PECB ISO 27005 Risk Manager Dwa lata
1 rok pracy w obszarze zarządzania ryzykiem
Łącznie 200 godzin w obszarze zarządzania ryzykiem Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Szkolenie standardowo prowadzone jest  w języku polskim, materiały i egzamin w języku angielskim.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć szkolenia stacjonarne: Warszawa ul. Grzybowska 56 Browary Warszawskie – siedziba CTS

Miejsce zajęć szkolenia on-line – MS TEAMS

23-04-2024 25-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenie stacjonarne: 3600
23-04-2024 25-04-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 3200