Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie certyfikatów uprawniających do prowadzenia audytów systemu bezpieczeństwa

W dniu 12.10.2018r. ukazało się Rozprzędzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu systemów informatycznych pod kątem ich bezpieczeństwa.

Na liście tej znajdują się m.in. certyfikaty  do których można przygotować się na szkoleniach realizowanych w CTS.
Są to:

1. Certified Information Systems Auditor – CISA».

2. Certified Information Security Manager – CISM»

3. Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC »
Egzaminy ISACA  (CISA, CISM, CRISC) można zdawać w  naszym centrum testowym.

4. Certified Information Systems Security Professional – CISSP»

5. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną. Akredytowane szkolenie wraz z egzaminem Audytor ISO/IEC 27001 (PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor)»

6. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną. Akredytowane szkolenie wraz z egzaminem Audytor ISO 22301 (PECB ISO 22301 Lead Auditor)»
Egzaminy  PECB  zdawane są w CTS, na koniec szkolenia.

Pełna treść Rozporządzenia dostępna jest na stronie Sejmu »

  

Certyfikacja IRCA  i  PECB

IRCA – The International Register of Certificated Auditors – https://www.quality.org/

PECB – Professional Evaluation and Certification Board – https://pecb.com/en

IRCA i PECB nie są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) .

PECB jest akredytowane przez  American National Standards Institute  – ANSI  odpowiednik PCA w Stanach Zjednoczonych oraz  International Accreditation Service  – IAS a także przez  International Personnel Certification Association – IPC

PCA , ANSIIASIPC są akredytowanym członkiem w International Accreditation Forum – IAFOznacza to, że szkolenia i certyfikacja PECB odpowiada standardom IAF  czyli jest wydawana na takich samych zasadach, jak certyfikacje akredytowane przez PCA. 

IRCA  jest oddziałem Chartered Quality Institute (CQI), brytyjskiego organu certyfikującego, który nie jest członkiem IAF.

Certyfikacja IRCA jest popularna w Europie głównie w Wielkiej Brytanii, certyfikacja PECB  nie tylko w Europie, ale i w USA.

Uprawnienia PECB do certyfikacji są szerokie. PECB jest organem certyfikującym dla: osób, systemów zarządzania i produktów, regulowanym przez międzynarodowe standardy.

 https://pecb.com/en/affiliations  

Zapraszamy na szkolenia PECB dla audytorów wiodących (Lead Auditor), ISO 27001 oraz ISO 22301 zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu

W przypadku pytań  prosimy o kontakt:

+48 22 208 28 61
szkolenia@cts.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *