Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie certyfikatów uprawniających do prowadzenia audytów systemu bezpieczeństwa

W dniu 12.10.2018r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu systemów informatycznych pod kątem ich bezpieczeństwa.

Na liście tej znajdują się m.in. certyfikaty  do których można przygotować się na szkoleniach realizowanych w CTS.
Są to:

1. Certified Information Systems Auditor – CISA».

2. Certified Information Security Manager – CISM»

3. Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC »
Egzaminy ISACA  (CISA, CISM, CRISC) można zdawać w  naszym centrum testowym.

4. Certified Information Systems Security Professional – CISSP»

5. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną. Akredytowane szkolenie wraz z egzaminem Audytor ISO/IEC 27001 (PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor)»

6. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną. Akredytowane szkolenie wraz z egzaminem Audytor ISO 22301 (PECB ISO 22301 Lead Auditor)»
Egzaminy  PECB  zdawane są w CTS, na koniec szkolenia.

Pełna treść Rozporządzenia dostępna jest na stronie Sejmu »

  

Certyfikacja  PECB

PECB – Professional Evaluation and Certification Board – https://pecb.com/en

PECB nie jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

PECB posiada  akredytację  International Accreditation Service  – IAS  zgodnie z normą ISO/IEC 17024 – (wymaganą dla jednostek prowadzących certyfikację osób), a także  jest akredytowane przez  United Kingdom Accreditation Service UKAS as a Personnel Certification Body  i International Personnel Certification Association – IPC https://pecb.com/en/accreditations-and-affiliations

Między innymi: PCAIAS, UKAS  są akredytowanym członkiem w International Accreditation Forum – IAFOznacza to, że szkolenia i certyfikacja PECB odpowiada standardom IAF,  czyli certyfikacja PECB jest wydawana na takich samych zasadach, jak certyfikacje innych firm akredytowanych  (w Polsce przez PCA). 

Wszyscy akredytowani przez IAF muszą zadeklarować wspólny zamiar przystąpienia do „Wielostronnego Porozumienia o Uznawaniu IAF (MLA)” uznającego równoważność akredytacji innych sygnatariuszy z ich własną.

Uprawnienia PECB do certyfikacji są szerokie. PECB jest organem certyfikującym dla: osób, systemów zarządzania i produktów, regulowanym przez międzynarodowe standardy.

Zapraszamy na szkolenia PECB dla audytorów wiodących (Lead Auditor), ISO 27001 oraz ISO 22301 zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Certyfikacja  IRCA

IRCA – The International Register of Certificated Auditors – https://www.quality.org/

IRCA  jest oddziałem Chartered Quality Institute (CQI), brytyjskiego organu certyfikującego, który nie jest członkiem IAF.

Certyfikacja IRCA jest popularna w Europie głównie w Wielkiej Brytanii, certyfikacja PECB  nie tylko w Europie, ale i w USA.

Międzynarodowe Forum Akredytacji (IAF) to ogólnoświatowe stowarzyszenie jednostek akredytujących i innych jednostek zainteresowanych oceną zgodności w dziedzinie systemów zarządzania, produktów, procesów, usług, personelu, walidacji i weryfikacji oraz innych podobnych programów oceny zgodności. Główną funkcją jest opracowanie jednego ogólnoświatowego programu oceny zgodności, który zmniejsza ryzyko dla firm i ich klientów, zapewniając im, że można polegać na akredytowanych certyfikatach oraz oświadczeniach walidacyjnych i weryfikacyjnych.

 

 

W przypadku pytań  prosimy o kontakt:

+48 22 208 28 61
szkolenia@cts.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *